Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Data rozpoczęcia: 18.08.2018
Cena: 380 zł

Kurs doskonalący kompetencje zawodowe, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie. Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!


Podczas kursu prezentujem różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, a także skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.

PROGRAM:
Część integracyjno- teoretyczna:
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki
Cześć praktyczna:
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7. Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią– ćwiczenia warsztatowe
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala relaksacyjna, diagnozująca, koncentrująca, lecznicza – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja, trening autogenny, trening oparty na przełamywaniu przeszkód/swoich barier

Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne

Cena: 380 zł

Na postawie egzaminu zdobędziesz Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą dla nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, terapeuty”. Dokument wydajemy  na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),

  • materiały szkoleniowe
  • scenariusze zajęć
  • notatnik, teczka, długopisu
  • 2 obiady, jedno ciepłe danie zarówno w sobotę jak i niedzielę

TERMIN KURSU: 18-19 sierpień 2018 r., godz. 9.00 – 17.00
MIEJSCE: Lublin, Jaczewskiego 5 (Medyczne Studium Zawodowe im. S. Liebharta), p.1.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending