Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116Data rozpoczęcia: 09.09.2017
Cena: 300 zł

ADRESACI:  nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi, studenci, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz wszyscy zainteresowanie doskonaleniem zawodowym.

Metoda Dobrego Startu, opracowana przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz, ma charakter profilaktyczno-terapeutyczny i diagnostyczny, jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do czytania i pisania, a niezbędna dla dzieci z opóźnieniami funkcji językowych, spostrzeżeniowych, ruchowych czy motorycznych i w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. Jest to metoda wspierania rozwoju psychomotorycznego, rehabilitacji psychomotorycznej i edukacji z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się.

Cel: Zapoznanie z teoretycznymi podstawami metody, strukturą i organizacją zajęć, badaniami nad efektywnością i możliwością zastosowań w edukacji, wspieraniem rozwoju psychoruchowego i terapią.

Ukończenie kursu doskonalącego uprawnia do samodzielnej pracy Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Program kursu:
Dn. 09.09.2017 r. Godz. 9.00 – 16.00
Treści:
1. Założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzonych ta metodą:
Charakterystyka Metody Dobrego Startu w aspekcie 3- 4 letnich, 5-6 letnich i dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Prezentacja i film edukacyjny
Piosenki do rysowania
2. Różne propozycje publikacji MDS:
Od wierszyka do rysunku
Od piosenki do literki
Od wierszyka do literki
Od wierszyka do cyferki
Od głoski do słowa
3. Rola MDS w rozwijaniu kompetencji i komunikacji językowej.
4.Warsztaty – propozycje scenariuszy

Dn. 10.09.2017 r. Godz. 10.00 – 17.00
1.Warsztaty – propozycje zajęć w oparciu o publikacje MDS.
2. Ewaluacja zajęć.

TERMIN: 9-10.09.2017 r.
MIEJSCE: Kraków, Klub Borsuczek, Borsucza 12

Cena: 300 zł 

W tym: Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego z „Metoda Dobrego Startu”. Dokument wydajemy  na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), a także skrypt, notatnik, teczka, długopis

TRENER: Beata Jaworska Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od 36 lat. Pracuje w przedszkolu w Lublinie. Nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej. Otwarta, komunikatywna, ceniącą sobie prace z dziećmi i osobami dorosłymi. „Każda z tych relacji jest inna, ale każda przynosi mnóstwo satysfakcji. Lubię dzielić się swoim doświadczeniami, gdyż nie ma większej radości dla osoby wychowującej tyle lat dzieci, kiedy słyszę, że dzięki mnie ktoś wzbogacił się o wiedzę i wykorzysta w życiu zawodowym i prywatnym.

ORGANIZATOR KURSU: Instytucja Szkoleniowa ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: iskra.edu@gmail.com lub tel. 504-399-116

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending