Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć metodą arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą. 


POSIADAMY AKREDYTACJĘ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY


Zapraszamy:  nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać praktyczną wiedzę.


17 sierpnia 2024 r. GDAŃSK WRZESZCZ


31 sierpnia 2024 POZNAŃ


28 września 2024 Warszawa


12 października 2024 r. KRAKÓW, ul. Ułanów 3


19 październik 2024 r. LUBLIN 


26 października 2024 WROCŁAW, ul. Kazimierza Wielkiego 27


9 listopada 2024 POZNAŃ


16 listopada 2024 GDAŃSK WRZESZCZ


ARTETERAPIA NIE WYMAGA ŻADNYCH UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNYCH

NAJWAŻNIEJSZE, ŻE „JESTEŚ” ! Doświadczysz w praktyce czym jest arteterapia, w jaki sposób prowadzić i tworzyć zajęcia oraz skąd czerpać inspiracje.

Oprócz warsztatów otrzymasz dostęp on-line do wideo, muzyki i materiałów do pracy własnej.


cena: 450 zł w godz.:  9.00-18.00


PROGRAM:    

I Część:
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

II Cześć praktyczna:
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7. Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią– ćwiczenia warsztatowe
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala w edukacji – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja.

16. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii


cena 450 zł  

  • uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” 
  • podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045)
  • oraz certyfikat wydany przez firmę szkoleniową ISKRA

Każdy uczestnik otrzyma także:

  • skrypt oraz przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
  • muzykę w wersji mp3 do zajęć,
  • notatnik, teczkę, długopis,
  • materiały szkoleniowe,
  • podczas przerw dostępny serwis kawowo-ciasteczkowy.

PROWADZĄ:

Sylwia Sawa-Pasternak – Kierownik Niepublicznego Zakładu Doskonalenia ISKRA, Prezes Zarządu instytucji szkoleniowej ISKRA, pedagog ze specjalnością arteterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, absolwentka podyplomowych studiów: kształcenia muzyczno-ruchowe (choreoterapia, taniec, rytmika)  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, choreoterapeuta, arteterapeuta. Ponad 10 lat prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w specjalistycznych poradniach i świetlicach, aktywizuje seniorów poprzez ruch i taniec, wykładowca akademicki, trener szkoleń. Wulkan inspiracji.
lub
 dr Lilia Potonia – doświadczona arteterapeuta, muzykoterapeutka, trener neurografiki, wykladowca akademicki  oraz terapeutka Gestalt. Od 25 lat prowadzi warsztaty dla seniorów, dzieci i młodzieży, organizator międzynarodowych konferencji i festiwali twórczości.

 

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Payment
Submit
Sending

      

facebook

https://fb.me/e/RNzjcz1F

https://fb.me/e/P5JW9Dxx

https://fb.me/e/33jV5Urce