Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć metodą arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Zapraszamy:  nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać praktyczną wiedzą.

 


*** 24-25 sierpnia 2019 r. KRAKÓW, Zespół Szkół Nr 1 św. R. Kalinowskiego, ul. Ułanów 3, godz. 9.00 – 17.00


*** 5-6 październik  2019 r.  RZESZÓWul.  3-go Maja 15, Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, im. ks. Stanisława Konarskiego, GODZ. 9.00 – 17.00


*** ………… ŁÓDŹ, ZS Gastronomicznych, ul. Sienkiewicza 88, godz. 9.00 – 17.00


DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie. Skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.

_______________________________________________________________________________

PROGRAM:

Część integracyjno- teoretyczna:
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna:
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7. Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią– ćwiczenia warsztatowe
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala w edukacji – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja.

16. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii


cena kursu: 380 zł brutto
(cena: obejmuje otrzymanie Certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” wydany na podstawie  § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Każdy uczestnik otrzyma

  • skrypt oraz przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
  • muzykę w wersji mp3 do zajęć,
  • notatnik, teczkę, długopis,
  • materiały szkoleniowe,
  • podczas przerw dostępny serwis kawowo-ciasteczkowy.

TRENER

Zuzanna Kupnicka –  psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, arteterapueta, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca akademicki, trener szkoleń. Na co dzień pracuję z dorosłymi oraz z dziećmi. Chęnie dzieli się wiedzą oraz bogatym doświadczeniem warsztatowym.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

      

facebook https://www.facebook.com/events/643070919479068/

https://www.facebook.com/events/462352084607476/