Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116Data rozpoczęcia: 08.10.2017
Cena: 120 zł

Dla: nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, animatorów, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel: Zainspirowanie uczestników i przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowo-muzycznych        w przedszkolu.  Dostarczenie wiedzy na temat rozwijania u dzieci wrażliwości muzycznej i sprawności fizycznej. Podwyższenie umiejętności wychowawczych  oraz czynności dydaktycznych nauczyciela, opiekuna, wychowawcy w zakresie kształcenia ruchowo – muzycznego na poziomie wczesnej edukacji dziecka.

Program:

  • Rozwój muzyczny dziecka 
  • Metodyka piosenki – ćwiczenia
  • Metodyka tańca – ćwiczenia
  • Metodyka gry na instrumentach – ćwiczenia
  • Metodyka słuchania muzyki – ćwiczenia
  • Metodyka zabaw przy muzyce – ćwiczenia
  • Aktywna cisza – ćwiczenia
  • Gry i zabawy muzyczno-ruchowe

Forma: warsztaty metodyczne

TERMIN: 8 październik 2017 r.  GODZ. 9.00 – 16.00

Cena: 120 zł

Uczestnik otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego z zakresu: „Metodyka prowadzenia zajęć ruchowo-muzycznych w przedszkolu”
Dokument wydajemy na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

MIEJSCE: Lublin, Jaczewskiego 5 (Medyczne Studium Zawodowe im. S. Liebharta), p.1.

TRENER: mgr Bożena Ostachowska-Kozera – „Żywa orkiestra”nauczyciel muzyki, tańca i śpiewu. Pasjonatka nauki przez doświadczenie. Mistrzyni edukacji „tych opornych”, podpowie doradzi i zainspiruje do zabawy, edukacji i rozwoju poprzez muzykę.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

 

Po uzupełnieniu formularza, zgłoszony uczestnik otrzyma w przeciągu 2-6 godz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W celu rezerwacji miejsca wymagamy opłaty kursu – najpóźniej do 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. 

ISKRA-EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.  Młodej Polski 32/83, Lublin

na nr konta: 13 1950 0001 2006 6594 2703 0002    Tytułem:  Metodyka prowadzenia zajęć muzycznych Lublin

UCZYMY ODPOWIEDZIALNOŚCI  Nieuregulowanie płatności  jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.