Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.

Kurs doskonalący „ARTETERAPIA – Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”


13-14 czerwca 2020 r. KATOWICE, Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Józefa Lompy 17


19-20.09.2020r. WROCŁAW,  sala szkoleniowa WORKBAND, ul. Aleksandra Hercena 3-5, p.2


Cel: Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie. Skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.


PROGRAM:  ***godz. 9.00 – 17.00

Część integracyjno- teoretyczna:
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna:

6. Metody i techniki arteterapeutyczne jako formy grupowej pracy twórczej – warsztat pracy:
– plastykoterapia
– muzykoterapia
– choreoterapia
– bajkoterapia i biblioterapia
– chromoterapia
– teatroterapia

7. Wybrane inspiracje, zabawy, ćwiczenia sensoryczno-motoryczne oraz działania polisensoryczne w arteterapii
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala w edukacji – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe

15. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii

Czas: 24 godz. dydaktyczne


cena kursu : 420 zł
(cena: obejmuje otrzymanie Certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” wydanego na podstawie  § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Każdy uczestnik otrzyma także

  • skrypt,
  • przykładowe konspekty zajęć z arteterapii,
  • muzykę do zajęć, notatnik, teczkę, długopis
  • materiały szkoleniowe
  • podczas przerw dostępny serwis kawowo-ciasteczkowy

TRENER: Sylwia Sawa-Pasternak

Absolwentka kształcenia muzyczno-ruchowego (choreoterapia, taniec, rytmika) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz pedagogiki o specjalności arteterapia na KUL-u w Lublinie. Od 10 lat prowadzi warsztaty rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów z zakresu choreoterapii, arteterapii, tańca i animacji.
Pasjonatka sztuki, ruchu, tańca i aktywnych form rozwoju w pracy z grupą, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma w godz. 8.00 – 16.00 na e-maila informację o PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

   

   

 

 

https://www.facebook.com/events/124111362259012/

https://www.facebook.com/events/525850084981165/