Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


KURS ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kurs doskonalący kompetencje zawodowe, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie. Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą. Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych.

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, a także skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych  i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.


P R O G R A M:

Część integracyjno- teoretyczna:
1. Trening kreatywności – rozbudzenie chęci tworzenia i aktywności.
2. Cele arteterapii. Zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
3. Diagnozowanie potrzeb grupy, dzieci i młodzieży z wykorzystaniem np. socjogramu,

Cześć praktyczna:
1. Metody i techniki arteterapeutyczne: plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, bajkoterapia, chromoterapia, teatroterapia.
2. Ekspresja siebie przez działania twórcze : muzyczne, ruchowe,  darmowe.
3. Ekspresja siebie przez działania twórcze : plastykoterapia z analizą.
” Mój autoporortret ” -collage
„Maski nasze codzienne” – papietoplastyka
” Mandala ” – relaksacyjna, diagnozująca, koncentrujaca i lecznicza
4.Terapeutyczna moc słowa, relaksacja i wizualizacja
5. T- shirt motywacyjny
6. Przedmioty i rekwizyty w pracy arteterapeutycznej
7. Tworzenie konspektu zajęć metodą arteterapii


Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne

Cena: 390 zł
Obejmuje Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego z  wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632);  a także skrypt , notatnik, teczka, długopis

TERMIN KURSU: 19-20.05.2018 r.,  godz. 9.00 – 17.00

MIEJSCE: Warszawa, „TEATR BAZA” – sala CZARNA, Podchorążych 39, 00-001 Warszawa

 

  TRENER: mgr Barbara Libicka – Gortadt

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending