Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


PÓŁKOLONIE
DLA DZIECI W WIEKU 6-13 LAT


T U R N U S Y:
** I * 30.07-03.08.2018 r.
** II * 06-10.08.2018 r.


W PROGRAMIE:

*** Eksperymenty i doświadczenia chemiczne – nauka i zabawa
*** Zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, zabawy zręcznościowe, gry terenowe
*** Ruch, muzyka, taniec, zajęcia z instrumentami – animacje
*** Zajęcia artystyczno-rękodzielnicze metodą arteterapii
*** Trening przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia
*** Nauka żonglowania: talerzami, chusteczkami – zabawy zwiększające umiejętność koncentracji wagi
***Trening umiejętności kluczowych/społecznych: komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem w szkole.
***Zabawa i animacje z wykorzystaniem miniszczudeł, spodni wieloosobowych, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, nauka modelowania balonów, zabawy z chustą animacyjną.

  • Opieka nad dziećmi w godzinach 9.00-16.00
  • Kadra: pedagogiczno-terapeutyczna
  • Materiały dydaktyczne; pomoce artystyczne; animacyjne
  • Półkolonie zgłoszone do Kuratorium Oświaty
  • Zdjęcia z zajęć
  • Przekąski, owoce, woda, herbata

 

MIEJCE: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów ul. Rynek 1

___________________________________________________________________________
Organizator: ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA Sp. z o.o.
zapisy:  TEL. 504-399-116   lub  TEL. 533-892-168
lub poprzez FORMULARZ
Zapisz się na konferencję!

Zapisz się na konferencję!

(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH
Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz. 16.00
Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii
5.Uczestnicy mają obowiązek:
Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
III. Brać udział w realizacji programu półkolonii
Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
Szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).
Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
VII. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach
VIII. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.
Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 80zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników.
Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty 100 zł za turnus najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.
Dane do przelewu:
ISKRA-EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA Sp. z o.o. ul. Młodej Polski 32/83, Lublin 20-863 nr konta: 13 1950 0001 2006 6594 2703 0002
Tytułem : PÓŁKOLONIE, Imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.