Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Logorytmika dla wszystkich zainteresowanych !!!
Zapraszamy na szkolenie doskonalące, uzupełniajace i rozwijające kompetencję nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, opiekuna, terapeuty, logopedy, animatora, rodzica. Proponowany warsztat rozwija, wspomaga i aktywizuje  mowę dziecka.  

***  29.09.2018 r.  RZESZÓWLangiewicza 29a, Centrum Konferencyjne Hetman (Obok Hotelu Hetman), CENA: 137 zł *** 


*** 13.10.2018 r. *** LUBLIN, ul. Jaczewskiego 5, Medyczne Studium Zawodowe, p. 1, GODZ. 9.00 -15.00, CENA:127 zł

Program:

Część teoretyczna:

  1. Charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy,
  2. Praktyczne wskazówki do prowadzenia efektywnych zajęć logorytmicznych,
  3. Metodyka przeprowadzania ćwiczeń logorytmicznych,
  4.  Cele i zakres ćwiczeń logorytmicznych oraz ich rodzaje,

Część praktyczna – warsztaty

5. Techniki,  ćwiczenia i zabawy wykorzystujące: akcent, słowo i ruch oraz rytm i muzykę

6. Wykorzystanie piosenki i zrytmizowanych tekstów w terapii logopedycznej,

7. Kryteria doboru podkładów muzycznych wykorzystywanych w zajęciach logorytmicznych

8. Kształcenie ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem instrumentów i muzyki.

 


**GODZ. 9.00 – 15.00 
FORMA: warsztaty metodyczne    

Cena obejmuje:
*** Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie Certyfikatu ukończenia szkolenia doskonalącego z zakresu „Logorytmika dla nauczyciela, wychowawcy, opiekuna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) )
*** skrypt z opisem ćwiczeń
*** notatnik, teczkę, długopis
*** serwis kawowy

TRENER:  mgr Anna Telenkiewicz – Trener szkoleń, logopeda.
Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending