Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Kurs doskonalący „ARTETERAPIA – Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”


***  TERMIN: 26-27 stycznia 2019 r., ****  GODZ. 9.00 – 17.00


*** MIEJSCE: Lublin, Jaczewskiego 5, Medyczne Studium Zawodowe im. S. Liebharta


Cel: podwyższenie kompetencji zawodowych, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie. Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.
Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie. Skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.


PROGRAM:
Część teoretyczna (2 godz.):
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna – WARSZATATY (20 godz.):
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7.Metody i techniki w arteterapii – warsztaty :

  • chromoterapia,
  • bajkoterapia,
  • muzykoterapia,
  • choreoterapia,
  • plastykoterapia,
  • teatroterapia,
  • praca z ciałem,
  • wizualizacja
  • techniki wyciszające
  • działania polisensoryczne

8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala w edukacji – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii

16. Gotowe scenariusze zajęć (materiał dodatkowy do pracy indywidualnej 2 godz.)


Cena: 380 zł
( obejmuje otrzymanie Certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z grupą dzieci i młodzieży”  wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Każdy uczestnik otrzyma

*** skrypt
*** przykładowe konspekty zajęć z arteterapii
*** muzyka do zajęć w wersji mp3
**** notatnik, teczkę, długopis)


Organizator: Instytucja Szkoleniowa ISKRA SP. Z O.O.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

   

 

     

LINK WARSZTATY Z ARTETERAPII  https://www.youtube.com/watch?v=m6FmwAj2VC4