Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Zapraszamy na szkolenie doskonalące: nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

 Termin: 14.10.2018 r.

Miejsce: LUBLIN, Jaczewskiego 5 (Medyczne Studium Zawodowe im. S. Liebharta), p.1


P R O G R A M:

1. Warsztat technik wyciszających

2. Wybrane techniki: zabawy i ćwiczenia  relaksacyjne

3. Wybrane techniki: zabawy i ćwiczenia oddechowe

4. Zabawy z głosem

5. Zabawy muzykoterapeutyczne jako forma wyciszająca oraz odreagowująca napięcia psychoemocjonalne

6.  Przykłady zabaw i ćwiczeń zmniejszających poziom pobudzenia u dzieci i poprawę ich koncentracji uwagi.


Cena: 99 zł

obejmuje

  • uzyskanie Certyfikatu ukończenia szkolenia doskonalącego z zakresu „Techniki wyciszające i relaksacyjne z elem. muzykoterapii w edukacji i terapii dziecka” wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
  • materiały szkoleniowe, skrypt;
  • podczas przerw kawa, herbata, ciasteczka

FORMA SZKOLENIA: warsztaty metodyczne

Godz. 9.00 – 14.00


TRENER:  Anna Telenkiewicz – trener szkoleń, specjalista w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych, wyciszjących, relaksacyjnych

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending