Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie. Skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.


Ukończenie kursu go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzę!!!

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!

CEL KURSU:

  • podwyższenie  kompetencji zawodowych
  •  przekazanie wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć metodą ARTETERAPII

PROGRAM:
Część teoretyczna (2 godz.):
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna (22 godz.):
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7. Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią– ćwiczenia warsztatowe
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala w edukacji – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja.
16. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii


CENA: 380 zł
(obejmuje Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” w wymiarze 24 godz. dydaktyczne

wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), Każdy uczestnik otrzyma skrypt, przykładowe konspekty zajęć z arteterapii, płytę CD z muzyką do zajęć, notatnik, teczkę, długopis)


TERMIN KURSU: 15-16 grudnia  2018 r.,       GODZ. 9.00 – 17.00

ZMIANA MIEJSCA KURS ODBĘDZIE SIĘ: 

Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 31-450, ul. Ułanów 3, sala nr 6


link do wideo z bezpłatnych warsztatów:

 https://www.youtube.com/watch?v=m6FmwAj2VC4&feature=youtu.be

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

link facebook  https://www.facebook.com/events/717399091962202/

       

facebook  https://www.facebook.com/events/432790830583178/