Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, studenci, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym.


*  11.01.2020 r. – LUBLIN, ul. Jaczewskiego 5, Medyczne Studium Zawodowe, 

godz. 9.00-16.00, cena: 120 zł


 PROGRAM: 

1. Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci.
3. Metody i techniki wspomagana dziecka, w tym z SPE.
4. Planowanie metodyczne z uwzględnieniem dzieci o SPE.
5. Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej.

6. Scenariusze zajęć z uwzględnieniem dzieci o SPE


TRENER: mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od 36 lat. Pracuje w przedszkolu w Lublinie. Nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.


  • Cena 120 zł obejmuje otrzymanie:
  • Certyfikatu ukończenia szkolenia doskonalącego z:  „Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych”
  • wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy, słodki poczęstunek

ORGANIZATOR: Instytucja Szkoleniowa ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA Sp. z o.o.

 

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

facebook  https://www.facebook.com/events/1004680816540603/