Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci, opiekunowie, studenci, rodzice oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym.


*  28 luty 2020  r. – LUBLIN, ul. Jaczewskiego 5, Medyczne Studium Zawodowe, godz. 16.00-20.00, cena: 80 zł

*  wkrótce –  RZESZÓW, ul.  3-go Maja 15, Liceum Ogólnokształcące im. ks. S.Konarskiego,  Godz. 10.00 – 15.00, cena: 120 zł


 PROGRAM:


1. Kompetencje kreatywne / kluczowe w procesie uczenia się przez cale życie.


2. Rodzaje sytuacji edukacyjnych w praktyce przedszkolnej i szkolnej .


3. Potencjał sytuacji edukacyjnych, wykorzystanie do kształtowania kompetencji
kreatywnych / kluczowych.


4. Cechy i umiejętności nauczyciela służące kształtowaniu kompetencji kluczowych.


5. Dobre praktyki, inspiracje.


6. Warsztat inspiracji:

 

  • twórczych
  • plastyczno-artystycznych
  • muzycznych
  • tanecznych

TRENER: mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od 36 lat. Pracuje w przedszkolu w Lublinie. Nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.


  • Cena obejmuje otrzymanie:
  • Certyfikatu ukończenia szkolenia doskonalącego z:  Nauczyciel Kreatywnych (KLUCZOWYCH) Kompetencji
  • wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy, słodki poczęstunek

ORGANIZATOR: Instytucja Szkoleniowa ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA Sp. z o.o.


Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

https://www.facebook.com/events/624317045030828/

https://www.facebook.com/events/2437716819780047/