Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Ukończenie kursu doskonalącego uprawnia do prowadzenia zajęć metodą arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych.


TERMIN KURSU: 17-18 kwietnia 2021 r.,  godz. 9.00 – 17.00

MIEJSCE: Warszawa, TEATR BAZA, ul. Podchorążych 39


Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, a także skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych  i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.


P R O G R A M:

Część integracyjno- teoretyczna:
1. Trening kreatywności – rozbudzenie chęci tworzenia i aktywności.
2. Cele arteterapii. Zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
3. Diagnozowanie potrzeb grupy, dzieci i młodzieży z wykorzystaniem np. socjogramu

Cześć praktyczna:
1. Metody i techniki arteterapeutyczne – warsztat pracy:

– plastykoterapia,

– muzykoterapia,

-choreoterapia,

-bajkoterapia,

-chromoterapia,

-teatroterapia.
2. Ekspresja siebie przez działania twórcze : muzyczne, ruchowe,  darmowe.
3. Ekspresja siebie przez działania twórcze : plastykoterapia z analizą.
– ” Mój autoporortret ” – collage
– „Maski nasze codzienne” – papietoplastyka
– ” Mandala ” – relaksacyjna, diagnozująca, koncentrujaca i lecznicza
4.Terapeutyczna moc słowa, relaksacja i wizualizacja
5. T- shirt motywacyjny
6. Przedmioty i rekwizyty w pracy arteterapeutycznej
7. Tworzenie konspektu zajęć metodą arteterapii


Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne

Cena: 420 zł
Obejmuje Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego z  wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632);  a także skrypt , notatnik, teczka, długopis

     BARBARA LIBICKA-GORTADT
pedagog specjalny, reedukator. Od 13 lat prowadzący terapię dzieci w przedszkolnej grupie terapeutycznej. Trener kreatywności i arteterapii. Ukończyłam Podyplomowe Studia Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Uwielbiam prowadzić szkolenia dzieląc się pasją, wiedzą i doświadczeniem.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

https://www.facebook.com/events/1407307416119702/