Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Ukończenie kursu doskonalącego uprawnia do prowadzenia zajęć metodą arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych.


 ON-LINE nagranie 20 godz. dydakt


P R O G R A M:

Część teoretyczna – ON-LINE
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
3. Niezbędny sprzęt i materiały
4. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna –  materiał wideo – do pobrania
5. Metody i techniki arteterapeutyczne jako formy grupowej pracy twórczej – warsztat pracy: 

 • plastykoterapia,
 • muzykoterapia, 
 • choreoterapia, 
 • bajkoterapia, 
 • chromoterapia, 
 • teatroterapia.

6. Wybrane inspiracje, zabawy, ćwiczenia sensoryczno-motoryczne oraz działania polisensoryczne w arteterapii
7.Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii
8. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja
9. Twórcze malowanie i rysowanie
10.Mandala w edukacji
11. Techniki relaksacyjne w arteterapii

12. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii oraz scenariusze zajęć – do pobrania

 


cena kursu : 180 zł
(cena: obejmuje otrzymanie Certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” wydany na podstawie  § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) w wymiarze 20; godz. dydakt.

Każdy uczestnik otrzyma

 •  materiał wideo z częścią teoretyczno-praktyczną
 • skrypt z teorią oraz scenariusze zajęć
 • muzykę
 • CERTYFIKAT wyślemy pocztą na podany adres do korespondencji
 • JEDEN DZIEŃ STACJONARNY – JAK TYLKO BĘDZIE TO MOŻLIWE

Aby, otrzymać dostęp:

 • opłać dostęp do kursu 180 zł
 • wyślij potwierdzenie wpłaty na iskra.edu@gmail.com
 • w e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
 • 1. IMIĘ I NAZWISKO
 • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
 • 3. NUMER TEL.
 •  4. ADRES DO KORESPONDENCJI
 • 5. Ewentualnie dane do faktury

DANE DO UISZCZENIA OPŁATY:

 ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

Młodej Polski 32/83, Lublin

Nr konta: 13 1950 0001 2006 6594 2703 0002

TYTUŁEM:  ARTETERAPIA + imię i nazwisko uczestnika

 

https://www.facebook.com/events/188664892464040/

https://www.facebook.com/events/698497020936984/