Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


 

Szkolenie doskonalące dla:  wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.


dostęp po wykupieniu w każdej chwili!!!


PROGRAM:

 1. Pedagogika zabawy – metoda pracy, cele i efekty zajęć
 2. Zasady konstruowania zabaw i zajęć zgodnych z założeniami pedagogiki zabawy
 3. Z doświadczenia praktyka – „bo on mi zabrał…”, „bo ona się bije…” „bo on jest…”- sposoby rozwiązywania konfliktów oraz ich rozładowania poprzez zabawę
 4. Bank inspiracji – propozycje zabaw, ćwiczeń, aktywności budujących dobrą atmosferę w grupie

Uczestnicy otrzymają pakiet inspirujących zabaw, ćwiczeń, które budują podstawowe kompetencje społeczne wpływające na prawidłowe funkcjonowanie grupy w zakresie: współpracy, wrażliwości na drugą osobę, dbania o innych, odpowiedzialności za grupę.


Uczestnik otrzyma:

 •  Zaświadczenie ukończenia szkolenia doskonalącego z zakresu „Rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie metodami pedagogiki zabawy”  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045) oraz  § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) w wymiarze po 5 godz. dydakt.
 • Na certyfikacie nie ma informacji o formie on-line
 • skrypt z opisem ćwiczeń
 • certyfikat w formie elektronicznej
 • dostęp na 14 dni do materiałów wideo + bank-skrypt zabaw

 

ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP DO MATERIAŁU:

  • W e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
  • 1. IMIĘ I NAZWISKO
  • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
  • 3. NUMER TEL.

 

OPCJE PŁATNOŚCI:

I. Dla osób indywidualnych LUB  prywatnych firm/działalności gospodarczych

ISKRA SP. Z O. O. ul. M. Koryznowej 2B/40, Lublin

56 1140 2004 0000 3702 8214 0584

TYTUŁEM: PEDAGOGIKA ZABAWY + nazwisko uczestnika

II. Dla nauczycieli z fakturą imienną LUB finansowanie z KFS gdzie po wystawieniu faktury placówka publiczna otrzymuje za pracownika fakturę z odroczonym terminem płatności 14 dni na przelew

ISKRA SP. Z O. O. ul. Młodej Polski 32/83, Lublin

13 1950 0001 2006 6594 2703 0002

TYTUŁEM: PEDAGOGIKA ZABAWY + nazwisko uczestnika


Informacje: 504-399-116, iskra.edu@gmail.com

TRENER: MARLENA BARAŃSKA (WILGOCKA)
Pedagog-animator,  nauczyciel i wychowawca świetlicy. Mój zawód to moja pasja. „Działanie” to moje drugie imię. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z grupami w różnym wieku jako animatorka imprez kulturalno – rozrywkowych, trener oraz wychowawca. Wyróżnia mnie profesjonalizm, zaangażowanie, kreatywność oraz ciągła chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań. Moi pracodawcy i podopieczni mówią, że zarażam pozytywną energią.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

https://www.facebook.com/events/823883165043337/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D