Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Zapraszamy na szkolenie doskonalące, wszystkich zainteresowanych tematyką, poszukujących wiedzy dotyczącej pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach oraz grup w normie rozwojowej.

Szkolenia online realizujemy na bezpłatnej platformie ZOOM, na żywo, z możliwością prowadzenia interaktywnych ćwiczeń oraz rozmowy z trenerem


26 listopada 2020 r. czwartek

godz. 18.00-21.00

cena: 70 zł


 

PROGRAM:

 1. TUS – podstawowe założenia teoretyczne, cele, efekty prowadzenia zajęć
 2. TUS dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sposoby i przykładowe praktyki treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 3. Przykładowe scenariusze zajęć TUS
 4. Przykłady dokumentacji zajęć

Trening Umiejętności społecznych zaleca się do pracy z: dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również nastolatkami i młodzieżą, którzy nie przejawiają żadnych zaburzeń oraz niepełnosprawności; Dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu’ Dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie; Wszystkimi osobami z różnych powodów zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Dzięki uczestnictwie w TUS jednostka (dziecko, uczeń, osoba dorosła) staje się bardziej świadoma siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań); Buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie; Wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych; Ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych sytuacjach.


ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP:

 

 • LUB 
 • Jeśli szkolenie opłaca firma / placówka / pracodawca NIE OPŁACAJ DOSTĘPU,
 • prześlij na nasz adres e-mail dane do wystawienia faktury: nazwę, adres i nip.
 • Fakturę otrzymasz w wersji elektronicznej z odroczonym terminem płatności 14 dni

 

 • W e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
 • 1. IMIĘ I NAZWISKO
 • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
 • 3. NUMER TEL.
 •  4. ADRES DO KORESPONDENCJI

 RACHUNEK DO UISZCZENIA WPŁATY:

ISKRA – AKADEMIA SZKOLEŃ I ROZWOJU SP. Z O.O.

13195000012006010159900003

TYTUŁEM:  TUS + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 


 

 TRENER:  mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 40 lat pracuje jako nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.

 

facebook

https://www.facebook.com/events/1021053385063570/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D