Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, studenci, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym.


OTRZYMASZ:

 • Dostęp do  wideo – 120 min. inspiracji na 120 dni 
 • materiały do pobrania
 • Certyfikat akredytowany przez kuratora oświaty zgodny z MEN

PROGRAM:
1. Inspiracje praktyczne dla nauczyciela i odpowiedź w jaki skuteczny sposób realizować :
treści kształcenia edukacji matematycznej zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
praktyczne sposoby wspierania dzieci w uczeniu się matematyki
2. Metody pracy; rewizyty I pomoce dydaktyczne, gry i zabawy wykorzystywane w nauce matematyki
3. Inspiracje i wskazówki: „Jak skutecznie uczyć dziecko matematyki; oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia logicznego”.


OTRZYMASZ:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego z  zakresu „Edukacja matematyczna w przedszkolu. Metody pracy, rekwizyty i pomoce dydaktyczne, gry i zabawy wspierające rozwój dziecka”
 • (wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 
 • wysyłkę certyfikatu na podany adres do korespondencji

ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP:

 • opłać dostęp do kursu 70 zł
 • wyślij potwierdzenie wpłaty na iskra.edu@gmail.com
 • LUB 
 • Jeśli szkolenie opłaca firma / placówka / pracodawca NIE OPŁACAJ DOSTĘPU,
 • prześlij na nasz adres e-mail dane do wystawienia faktury: nazwę, adres i nip.
 • Fakturę otrzymasz w wersji elektronicznej z odroczonym terminem płatności 14 dni
 • W e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
 • 1. IMIĘ I NAZWISKO
 • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
 • 3. NUMER TEL.
 •  4. ADRES DO KORESPONDENCJI

RACHUNEK DO UISZCZENIA WPŁATY:

ISKRA – AKADEMIA SZKOLEŃ I ROZWOJU SP. Z O.O.

13195000012006010159900003

TYTUŁEM:  EDUKACJA MATEMATYCZNA + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 


 

 TRENER:  mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 40 lat pracuje jako nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.

 

https://www.facebook.com/events/3472964462825271/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D