Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


lub – dostęp wideo na 14 dni po wykupieniu

cena: 70 zł

Zapraszamy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, przedszkolnego, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.


NR AKREDYTACJI KURATORA OŚWIATY 93/2020

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.


PROGRAM:

1. Założenia Metody Dobrego Startu 

2. Metodyka zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Struktura zajęć 

4.  Konspekt i scenariusze zajęć Metodą Dobrego Startu 

TRENER:  mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 40 lat pracuje jako nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.


OTRZYMASZ:

  • Certyfikat ukończenia SZKOLENIA doskonalącego „Wykorzystanie METODY DOBREGO STARTU w edukacji oraz wspieraniu rozwoju psychoruchowego dziecka”

  •  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),

  • oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632 )

  • certyfikat w wersji elektronicznej 


Aby, otrzymać dostęp:

  • wyślij  e-mail  na iskra.edu@gmail.com podając dane do wydania certyfikatu:

  • 1. IMIĘ I NAZWISKO

  • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA

  • 3. NUMER TEL.


 

ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

ul. Młodej Polski 32/83, Lublin

13 1950 0001 2006 6594 2703 0002

TYTUŁEM: DOBRY START + nazwisko uczestnika