Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Szkolenie doskonalące on-line live

28 kwietnia 2021 r.

  godz. 19.00 – 20.30

cena: 70 zł

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.


NR AKREDYTACJI KURATORA OŚWIATY 93/2020

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.  


PROGRAM:

1. Wzajemne oddziaływania między ciałem i umysłem, mózgiem i świadomością

2. Funkcje ruchu i leczenie ruchem (możliwości na rynku pracy)

3. Metody usprawniania ruchowego

4. Rodzaje zajęć – ćwiczeń ruchowych stosowanych w usprawnianiu i wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka

5. Przykłady ćwiczeń/zadań „w ruchu” do pracy z dzieckiem

6. Trening świadomości ciała – przykłady ćwiczeń


TRENER: mgr Sylwia Sawa-Pasternak – kierownik Niepublicznego Zakładu Doskonalenia ISKRA, Prezes Zarządu instytucji szkoleniowej ISKRA, pedagog ze specjalnością arteterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, absolwentka podyplomowych studiów: kształcenia muzyczno-ruchowe (choreoterapia, taniec, rytmika)  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, choreoterapeuta, arteterapeuta. Ponad 10 lat prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w specjalistycznych poradniach i świetlicach, aktywizuje seniorów poprzez terapeutyczny ruch i taniec, wykładowca akademicki, trener szkoleń. 

OTRZYMASZ:

  • Certyfikat ukończenia SZKOLENIA doskonalącego „Ruch i trening świadomości ciała jako narzędzia usprawniania i wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka”

  •  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.) oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632 )

  • certyfikat w wersji elektronicznej 


Aby, otrzymać dostęp:

  • wyślij potwierdzenie uiszczenia 70 zł na  iskra.edu@gmail.com podając dane do wydania certyfikatu:

  • 1. IMIĘ I NAZWISKO

  • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA

  • 3. NUMER TEL.


PŁATNOŚCI:

A.  JEŚLI * NIE * POTRZEBUJESZ FAKTURY ZA UDZIAŁ chcesz uczestniczyć indywidualnie, opłać dostęp do szkolenia 70 zł

ISKRA SP. Z O. O.  13195000012006010159900003

B.  JEŚLI DOSKONALENIE ZAWODOWE OPŁACA PRACODAWCA, PRZESZKOLE, SZKOŁA itp.

W E-MAILU PODAJ DANE: NAZWĘ PLACÓWKI, ADRES, NIP. na  iskra.edu@gmail.com

Fakturę otrzymasz w wersji elektronicznej na podanego e-maila

z odroczonym terminem płatności na przelew 14 dni dla pracodawcy