Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Zapraszamy na kurs kierownika wypoczynku, osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają min. średnie wykształcenie oraz min. 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (doświadczenie w pracy z dziećmi, poparte zaświadczeniem).

Otrzymasz uprawnienia państwowe do kierowania placówkami wypoczynku, w tym: wycieczkami komercyjnymi, koloniami, obozami, półkoloniami, biwakami, wycieczkami szkolnymi, wypoczynkiem zagranicznym, wypoczynkiem w placówkach oświatowych, wypoczynkiem w organizacjach pozarządowych, wypoczynkiem w przedsiębiorstwach i zakładach pracy itp.


Termin: 30 maja 2021 r.

godz. 9.00 – 17.00   cena: 99 zł

Miejsce: Lublin, Medyczne Studium Zawodowe, ul. Jaczewskiego 5


PROGRAM:

 1. Planowanie pracy wychowawczej.
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

  – podział na grupy

  – wybór samorządu

  – rada kolonii – obozu

  – rozkład dnia

  – rada wychowawców

 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy

  – zdrowia i higieny

  – przejazdu na miejsce wypoczynku,

  – trwania wypoczynku

  – przeciwpożarowym

  – korzystania z obszarów wodnych

  – poruszania się po drogach

  – wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych) norm żywienia

  – zasad obsługi urządzeń elektrycznych

  – zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

  – pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.

  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące).

  6. Egzamin

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending