Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


 

Szkolenie doskonalące on-line live

12 sierpnia 2021 r.

godz. 18.30 -20.30, cena: 70 zł

Zapraszamy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, przedszkolnego, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.


NR AKREDYTACJI KURATORA OŚWIATY 93/2020

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.


PROGRAM:

1. Założenia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne?

2. Cele zajęć realizowane w przedszkolu?

3. Propozycje ćwiczeń do zajęć MRR 

– ćwiczenia – relacje oparte na MRR

– propozycje z rekwizytem

– propozycje z fabułą

– propozycje zajęć z rodzicami i rodzeństwem

4. Pytania od uczestników


TRENER:  mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 40 lat pracuje jako nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.


OTRZYMASZ:

  • Certyfikat ukończenia SZKOLENIA doskonalącego „Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na zajęciach przedszkolnych”
  • zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),
  • oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632 )
  • certyfikat elektroniczny
  • dodatkowe materiały

Aby, otrzymać dostęp:

  • wyślij  e-mail  na iskra.edu@gmail.com podając dane do wydania certyfikatu:
  • 1. IMIĘ I NAZWISKO
  • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
  • 3. NUMER TEL.

PŁATNOŚCI:

A.  JEŚLI * NIE * POTRZEBUJESZ FAKTURY ZA UDZIAŁ chcesz uczestniczyć indywidualnie  :

opłać dostęp do szkolenia 70 zł

ISKRA SP. Z O. O.  13195000012006010159900003

 

B.  JEŚLI DOSKONALENIE ZAWODOWE OPŁACA PRACODAWCA, PRZESZKOLE, SZKOŁA itp.

W E-MAILU PODAJ DANE: NAZWĘ PLACÓWKI, ADRES, NIP. na  iskra.edu@gmail.com

Fakturę otrzymasz w wersji elektronicznej na podanego e-maila

z odroczonym terminem płatności na przelew 14 dni dla pracodawcy

 

https://fb.me/e/1vtc39lRy