Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Szkolenie jest odpowiedzią na wzrastający deficyt uwagi, zaburzenia motoryki małej i dużej, zawężone pole widzenia spowodowane między innymi siedzącym trybem życia oraz nadmiernym kontaktem dziecka z ekranami współczesnych urządzeń elektronicznych.

Zapraszamy: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, wychowawców, opiekunów, pedagogów, terapeutów, bibliotekarzy, animatorów oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, poszukujących praktycznej wiedzy oraz nowych umiejętności.

Termin: 7 sierpnia 2021 r.   Godz. 9.00 – 12.00
Szkolenie doskonalące on-line live na platformie ZOOM

NR AKREDYTACJI KURATORA OŚWIATY 93/2020

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.


W PROGRAMIE:
     • nauka krótkich aktywności ruchowych, które regularnie włączane w proces edukacji przynoszą efekty w postaci bardziej skupionej i lepiej funkcjonującego ucznia lub całej grupy
     • ćwiczenia do pracy indywidualnej a ćwiczenia do pracy grupowej
     • zabawy i ćwiczenia angażujące motorykę dużą
     • zabawy i ćwiczenia angażujące motorykę małą
     • aktywności wzmacniające koordynację wzrokowo-ruchową; rękę-oko

Otrzymasz:         
     • Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztat zabaw i ćwiczeń dla nauczyciela, opiekuna, wychowawcy”
     • zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),
     • oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632 )
     • Certyfikat w wersji elektronicznej 

Aby, otrzymać dostęp:
     • opłać dostęp do kursu  70 zł
     • wyślij potwierdzenie wpłaty na iskra.edu@gmail.com
     • w e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
     • 1. IMIĘ I NAZWISKO
     • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
     • 3. NUMER TEL.
     •  4. ADRES DO KORESPONDENCJI
ISKRA SP. Z O.O.
Nr konta: 13195000012006010159900003
TYTUŁEM: ZABURZENIA KONCENTRACJI

 

https://fb.me/e/1xS7F9xlq