Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Szkolenie dla: nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, nauczycieli wychowania fizycznego i innych zajęć ruchowych, pedagogów i pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, terapeutów, psychologów pracujących z dziećmi, fizjoterapeutów oraz wszystkich zainteresowanych.

 To cykl ćwiczeń ruchowych, który pobudza mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. 

Funkcjonowanie ciała obrazuje działanie i sprawność mózgu, w tym jakość współpracy międzypółkulowej. Ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.

Poprzez poprawę w zakresie koordynacji, równowagi i kontroli posturalnej, dzieci szkolne i przedszkolne uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdować położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat.

Ćwiczą swoje systemy zmysłowe i rozwijają błyskotliwość w dziedzinie umiejętności motorycznych i intelektualnych. Prowadzi to do poprawy sprawności w zakresie wykonywania zadań wieloprocesowych.


1-2 kwietnia 2023  LUBLIN, ul. Jaczewskiego 5, Medyczne Studium Zawodowe


15-16 kwietnia 2023 WARSZAWA, ul. Wawelska 46, LO CENA: 590 zł


godz. sobota 9:00 – 17:00, niedziela 9:00 – 15:00 (21 godzin dydaktycznych)


Program:

 1. Motoryka a rozwój poznawczy i społeczny – wprowadzenie.
 2. Neuroplastyczność mózgu.
 3. Mapa ciała, schemat ciała, przestrzeń osobista.
 4. Reguły kierujące rozwojem kontroli motorycznej.
 5. Reguły kierujące Programem Przed/Szkolnym Bilateralnej Integracji w odniesieniu do rozwoju motorycznego.
 6. Diagnostyka przez wprowadzeniem Ćwiczeń z Programu Przed/Szkolnego Bilateralnej Integracji (próby związane z równowagą, kontrolą postawy, schematami rozwoju ruchowego, świadomością ciała, dodatkowe testy diagnostyczne).
 7. Ćwiczenia z Programu Szkolnego Bilateralnej Integracji
 8. Pytania i odpowiedzi.

Cel szkolenia: Szkolenie obejmuje wybrane ćwiczenia do treningu Bilateralnej Integracji, które ułożone są w usystematyzowany program do pracy z grupą przez okres roku szkolnego oraz wybrane elementy diagnozy.


Prowadzący: mgr Anna Maksim, mgr Jarosław Maksim – certyfikowani trenerzy programu szkolnego i trenerów/terapeutów Integracji Bilateralnej, prowadzą centrum wsparcia rozwoju REST (www.restlublin.pl)


***

W CENIE 590 zł:         

 • Uczestnicy otrzymują certyfikat z numerem uprawniający do prowadzenia Programu Szkolnego Integracji Bilateralnejoraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia od Niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli ISKRA SP. Z O. O. (zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045) oraz  § 18 ust.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 • materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, teczki, długopis
 • podczas przerw serwis kawowy, ciasteczka
Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

 

https://fb.me/e/1MsH2rYSQ