Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


 

Otrzymasz certyfikat zgodny z MEN uprawniający do prowadzenia zajęć TUS

Zapraszamy na kurs: pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów) oraz wszystkich zainteresowanych podwyższaniem umiejętności i kompetencji zawodowych.

Termin kursu: 25-26 września 2021 r. 

sobota: 10.00-17.00

niedziela: 9.00-14.00

Cena: 340 zł

Organizator: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, posiadamy akredytację lubelskiego kuratora oświaty


Program:

DZIEŃ I 


 1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych TUS
 2. Metodyka prowadzenia treningu, zasady, cele i efekty TUS
 3. Grupy odbiorców: z kim pracować, po co i dlaczego?  TUS dla osób ze spektrum autyzmu; TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie; TUS z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi
 4. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
 5. Dokumentacja zajęć
 6. Komunikacja z grupą uczestników, praca z emocjami.
 7. Metody planowania przebiegu zajęć grupowych
 8. Trudne sytuacje na zajęciach – sposoby reagowania w sytuacjach problemowych
 9. Przykładowe techniki pracy z grupą w trakcie treningu, gry, zabawy, systemy motywacyjne oraz wzmocnienia pozytywne.
 10. Kroki ćwiczonych umiejętności – przykłady

DZIEŃ II


 1. Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
 2. Praktyczne ćwiczenia  umiejętności społecznych tj.: Przedstawianie się; Włączanie do rozmowy; Przyjazna rozmowa; Dołączanie do grupy; Opowiadanie o sobie; Dzielenie się z innymi (czymś); Dowiadywanie się czegoś o innych; Aktywne słuchanie; Mówienie komplementów; Przyjmowanie komplementów; Okazywanie szacunku; Szanowanie osobistej przestrzeni innych; Nieprzeszkadzanie innym; Samokontrola; Rozpoznawanie uczuć i emocji; Wyrażanie uczuć i emocji; Wyrażanie uczuć i emocji; Rozumienie uczuć innych; Radzenie sobie ze stresem; Radzenie sobie z lękiem; Radzenie sobie ze złością własną; Wyznaczanie celów i osiąganie ich; Czekanie na swoją kolejność –  oraz wiele wiele innych umiejętności – na warsztacie pracy trenera

Dzięki uczestnictwie w TUS jednostka (dziecko, uczeń, osoba dorosła) staje się bardziej świadoma siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań); Buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie; Wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych; Ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Prowadzi:  mgr Beata Jaworska

Certyfikowany trener TUS, Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 40 lat pracuje jako nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending