Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Szkolenie doskonalące 

 forma e-learning: dostęp do wideo szkolenia po wykupieniu

cena: 90 zł

Zapraszamy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, przedszkolnego, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

NR AKREDYTACJI KURATORA OŚWIATY 93/2020 Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.

 

PROGRAM:
Rozwój sensoryczno-motoryczny dziecka 0-6 r. ż., a niepokojące sygnały w rozwoju sensoryczno – motorycznym dziecka, które można zaobserwować podczas pracy w grupie;
– Zestawy ćwiczeń i zabaw indywidulanych oraz grupowych wspierających rozwój sensoryczno-motoryczny z wykorzystaniem przedmiotów łatwo dostępnych.


Cel szkolenia:
– Poszerzenie wiedzy na temat rozwoju ruchowego dziecka i umiejętności ruchowych dzieci w wieku 0-6 lat,
– Rozpoznawanie wybranych niepokojących sygnałów w rozwoju ruchowym dziecka,
– Rozszerzenie warsztatu pracy o ćwiczenia ruchowo- sensoryczne z wykorzystaniem własnego ciała i przedmiotów używanych na co dzień.

 


Trener:  mgr Anna Maksim – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta neurorozwojowy (Integracja sensoryczna SI, Bilateralna Integracja BI, Integracja Odruchów Pierwotnych INPP, terapia ręki, metoda W. Sherborne), terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (JIAS), instruktor Masażu Shantala, trener programu szkolnego Bilateralnej Integracji, właściciel Centrum Wsparcia Rozwoju REST (ww.restlublin.pl).


 

OTRZYMASZ:

  • Certyfikat ukończenia SZKOLENIA doskonalącego „Zabawy sensoryczno-motoryczne.  Walizka praktycznych ćwiczeń do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
  • zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.) oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632 )
  • certyfikat w formie elektronicznej
  • materiały szkoleniowe

ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP:

A. opłać dostęp do kursu 90 zł i wyślij potwierdzenie wpłaty na iskra.edu@gmail.com

  • w e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
  • 1. IMIĘ I NAZWISKO
  • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
  • 3. NUMER TEL.

ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

ul. T. Zana 43 lok 2.1, 20-601Lublin

85 1140 2004 0000 3402 8466 9581

TYTUŁEM: Zabawy sensoryczno-motoryczne

 

B. Jeśli przedszkole/szkoła/pracodawca,  opłaca doskonalenie zawodowe.

W e-mailu podaj: nazwę pracodawcy, adres, nip. Fakturę otrzymasz z odroczonym terminem płatności 7 lub 14 dni na przelew

dla pracodawcy!