Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Zapraszamy na kurs: pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów) oraz wszystkich zainteresowanych podwyższaniem umiejętności i kompetencji zawodowych.


Otrzymasz tytuł trenera I i II stopnia oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć!


Terminy


5 listopad 2022 r.  w godz. 8.00-14.00


Cena: 390 zł

w tym: zaświadczenia i certyfikaty zgodne z wzorem MEN

(wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045) oraz  § 18 ust.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

organizator kursu: Akredytowana Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP. Z O. O.


Program:


 1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych TUS
 2. Metodyka prowadzenia treningu, zasady, cele i efekty TUS
 3. Grupy odbiorców: z kim pracować, po co i dlaczego?  TUS dla osób ze spektrum autyzmu; TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie; TUS z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi
 4. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
 5. Dokumentacja zajęć
 6. Komunikacja z grupą uczestników, praca z emocjami.
 7. Metody planowania przebiegu zajęć grupowych
 8. Trudne sytuacje na zajęciach – sposoby reagowania w sytuacjach problemowych
 9. Przykładowe techniki pracy z grupą w trakcie treningu, gry, zabawy, systemy motywacyjne oraz wzmocnienia pozytywne.
 10. Kroki ćwiczonych umiejętności – przykłady
 11. Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
 12. Praktyczne ćwiczenia  umiejętności społecznych tj.: Przedstawianie się; Włączanie do rozmowy; Przyjazna rozmowa; Dołączanie do grupy; Opowiadanie o sobie; Dzielenie się z innymi (czymś); Dowiadywanie się czegoś o innych; Aktywne słuchanie; Mówienie komplementów; Przyjmowanie komplementów; Okazywanie szacunku; Szanowanie osobistej przestrzeni innych; Nieprzeszkadzanie innym; Samokontrola; Rozpoznawanie uczuć i emocji; Wyrażanie uczuć i emocji; Wyrażanie uczuć i emocji; Rozumienie uczuć innych; Radzenie sobie ze stresem; Radzenie sobie z lękiem; Radzenie sobie ze złością własną; Wyznaczanie celów i osiąganie ich; Czekanie na swoją kolejność –  oraz wiele wiele innych umiejętności – na warsztacie pracy trenera

Dzięki uczestnictwie w TUS jednostka (dziecko, uczeń, osoba dorosła) staje się bardziej świadoma siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań); Buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie; Wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych; Ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

    TRENER: dr Lilia Potonia – doświadczona arteterapeuta, muzykoterapeutka, trener neurografiki, wykladowca akademicki  oraz terapeutka Gestalt. Od 25 lat prowadzi warsztaty dla seniorów, dzieci i młodzieży, organizator międzynarodowych konferencji i festiwali twórczości.

 


Zapisy:

 • prześlij nam swoje dane  na iskra.edu@gmail.com lub wypełnij formularz na dole strony
 • 1. IMIĘ I NAZWISKO
 • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
 • 3. NUMER TEL.

 

ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

ul. Młodej Polski 32/83, Lublin

13 1950 0001 2006 6594 2703 0002

TYTUŁEM: TRENER TUS + nazwisko uczestnika

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

 

https://fb.me/e/1U6rOjeOE