Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Kurs doskonalący w formie warsztatu metodycznego – PROGRAM AUTORSKI

Organizator: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA

DECYZJA O PRZYZNAJU AKREDYTACJI NA 5 LAT (3) (1)

DECYZJA STR 2 (4) (1)

Posiadamy akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

 

REKRUTACJA TRWA NA:


3 sierpnia 2024 r. GDAŃSK,  cena: 450 zł  


31 sierpnia 2024 r.  KRAKÓW, ZP Nr 1 św. R. Kalinowskiego, ul. Ułanów 3, godz. 10.00-18.00,  cena: 450 zł


14 września 2024 WROCŁAW, ARKA, ul. Jutrosińska 29, ARKA, godz. 10.00-18.00 cena: 450 zł


28 września 2024 r.  WARSZAWA, ul. Wawelska 46, LO, aula na 1 p. cena: 450 zł


19 październik 2024 r. LUBLIN, ul. Jaczewskiego 5, godz. 10.00-18.00,   cena: 390 zł


23 listopada 2024 r. RZESZÓW, godz. 10.00-18.00,   cena: 390 zł


11 stycznia 2025 POZNAŃ, godz. 9.00-17.00, cena: 450 zł


 

PROGRAM KURSU:


1. Teoretyczne wprowadzenie do metody: definicja, nurty, zastosowanie, cele i efekty metody.

Integracja taneczno-ruchowa
2. Przykłady zastosowań choreoterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

Sposoby konstruowania zajęć dla każdej grupy wiekowej z różnymi „problemami psycho-fizycznymi”. Przykładowe scenariusze zajęć – warsztaty


3. Autorskie tańce relaksacyjne, terapeutyczne

4. Tańce w kręgu, tańce integracyjne.

5. Pomysł na kreatywne rozgrzewki oraz twórcze układy ruchowo-taneczne z rekwizytami. 6. Pomysły i zadania: „Jak zmęczyć dziecko/osobę z ADHD”
7. Ruch – pozawerbalna forma komunikowania się, aktywizacja, integracja, zabawa. Praca z ciałem w przestrzeni i ruchu. Ćwiczenia w obszarze kształtowania: możliwości ruchowych, ruchowo-tanecznych, panowania nad emocjami, kontrolowania odruchów,

8. Ćwiczenia ruchowe wspomagające UWAGĘ, KONCENTRACJE, MOTORYKĘ.

9. Podsumowanie i wręczenie certyfikatów oraz zaświadczeń

 


 

OTRZYMASZ:

  • Zaświadczenie o ukończenia kursu doskonalącego z „Choreoterapia – metoda odreagowania napięć psychoruchowych w pracy nauczyciela, terapeuty, opiekuna”  w wymiarze 20 godz. dydaktycznych wydany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045)
  • Certyfikat wydany przez Instytucję Szkoleniową ISKRA
  • dodatkowe materiały szkoleniowe i skrypt z opisem wybranych ćwiczeń
  • dostęp on-line do wideo z układami tanecznymi do pracy własnej na ok 10 h dydakt. 
  • muzykę relaksacyjną oraz do choreografii
  • do dyspozycji podczas przerw: kawa, herbata, słodki poczęstunek,

 

 


TRENER: mgr Sylwia Sawa-Pasternak – Kierownik Niepublicznego Zakładu Doskonalenia ISKRA, Prezes Zarządu instytucji szkoleniowej ISKRA, pedagog ze specjalnością arteterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, absolwentka podyplomowych studiów: kształcenia muzyczno-ruchowe (choreoterapia, taniec, rytmika)  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, choreoterapeuta, arteterapeuta. Ponad 10 lat prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w specjalistycznych poradniach i świetlicach, aktywizuje seniorów poprzez ruch i taniec, wykładowca akademicki, trener szkoleń. Wulkan inspiracji.

 

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Payment
Submit
Sending

 

OPINIA UCZESTNICZKI

 

 

 

https://fb.me/e/bNIcPYQS8

https://fb.me/e/1GIoS6Bcb