Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


KURS ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Kurs doskonalący kompetencje zawodowe, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie. Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, a także skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.
PROGRAM:

Część integracyjno- teoretyczna:
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna:
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7. Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią– ćwiczenia warsztatowe
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala relaksacyjna, diagnozująca, koncentrująca, lecznicza – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja, trening autogenny, trening oparty na przełamywaniu przeszkód/swoich barier

Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne
KOSZT: 380 zł
(cena: obejmuje otrzymanie Certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”  (wydanyna podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) ) skryptu, przykładowe konspekty zajęć z arteterapii, notatnika, teczki, długopisu)

TERMIN KURSU: 19-20 stycznia 2019 r., godz. 9.00 – 17.00

MIEJSCE: ZS Gastronomicznych, ul. Sienkiewicza 88, Łódź

TRENER: Zuzanna Kupnicka –  psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, arteterapueta, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca akademicki, trener szkoleń. Na co dzień pracuję z dorosłymi oraz z dziećmi. Bardzo lubię dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem i nieustannie inwestuję w rozwój własnych kompetencji.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending

Wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego należy dokonać wpłaty – tylko wpłata gwarantuje rezerwację miejsca dla uczestnika na warsztacie

        

 

link film z warsztatów https://www.youtube.com/watch?v=m6FmwAj2VC4

facebook

https://www.facebook.com/events/334207100459914/