Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, studenci, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym.


OTRZYMASZ:

 • Dostęp do  wideo – 120 min. inspiracji na 120 dni 
 • materiały do pobrania
 • Certyfikat akredytowany przez kuratora oświaty zgodny z MEN

 


PROGRAM: 

1. Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci.
3. Metody i techniki wspomagana dziecka, w tym z SPE.
4. Planowanie metodyczne z uwzględnieniem dzieci o SPE.
5. Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej.

6. Scenariusze zajęć z uwzględnieniem dzieci o SPE


TRENER: mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od 36 lat. Pracuje w przedszkolu w Lublinie. Nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.


 • Cena 70 zł obejmuje otrzymanie:
 • Certyfikatu ukończenia szkolenia doskonalącego z:  „Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych” MEN
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w formie elektronicznej

ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP:

 

 • LUB 
 • Jeśli szkolenie opłaca firma / placówka / pracodawca NIE OPŁACAJ DOSTĘPU,
 • prześlij na nasz adres e-mail dane do wystawienia faktury: nazwę, adres i nip.
 • Fakturę otrzymasz w wersji elektronicznej z odroczonym terminem płatności 14 dni

 

 • W e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
 • 1. IMIĘ I NAZWISKO
 • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
 • 3. NUMER TEL.

RACHUNEK DO UISZCZENIA WPŁATY:

ISKRA SP. Z O.O.

13195000012006010159900003

TYTUŁEM:  PRACA INDYWIDULANA Z DZIECKIEM + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 


 

 TRENER:  mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 40 lat pracuje jako nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.

https://fb.me/e/1YrJkykvt