Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Zapraszamy na szkolenie doskonalące, wszystkich zainteresowanych tematyką, poszukujących wiedzy dotyczącej pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach oraz grup w normie rozwojowej.


OTRZYMASZ:

 • Dostęp do  wideo – 120 min. inspiracji na 7 dni 
 • materiały do pobrania
 • Certyfikat akredytowany przez kuratora oświaty zgodny z MEN
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045)

 

PROGRAM:

 1. TUS – podstawowe założenia teoretyczne, cele, efekty prowadzenia zajęć
 2. TUS dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sposoby i przykładowe praktyki treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 3. Przykładowe scenariusze zajęć TUS
 4. Przykłady dokumentacji zajęć

Trening Umiejętności społecznych zaleca się do pracy z: dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również nastolatkami i młodzieżą, którzy nie przejawiają żadnych zaburzeń oraz niepełnosprawności; Dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu’ Dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie; Wszystkimi osobami z różnych powodów zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Dzięki uczestnictwie w TUS jednostka (dziecko, uczeń, osoba dorosła) staje się bardziej świadoma siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań); Buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie; Wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych; Ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych sytuacjach.


ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP:

 

 • LUB 
 • Jeśli szkolenie opłaca firma / placówka / pracodawca NIE OPŁACAJ DOSTĘPU,
 • prześlij na nasz adres e-mail dane do wystawienia faktury: nazwę, adres i nip.
 • Fakturę otrzymasz w wersji elektronicznej z odroczonym terminem płatności 14 dni

 

 • W e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
 • 1. IMIĘ I NAZWISKO
 • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
 • 3. NUMER TEL.

OPCJE PŁATNOŚĆ:

1. DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH – LUB PRYWATNYCH FIRM/DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

PO ZAKSIĘGOWANIU PŁATNOŚCI – WYSTAWIAMY FAKTURY

ISKRA SP. Z O. O. ul. M. Koryznowej 2B/40, Lublin

56 1140 2004 0000 3702 8214 0584

TYTUŁEM: TUS SZKOLENIE + nazwisko uczestnika


2. DLA NAUCZYCIELI Z FAKTURĄ IMIENNĄ

LUB FAKTURĄ NA PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI

PŁATNOŚCI FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS, UP

ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

ul. Młodej Polski 32/83, Lublin

13 1950 0001 2006 6594 2703 0002

TYTUŁEM: TUS SZKOLENIE + nazwisko uczestnika

 


 

Prowadzi:  mgr Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 40 lat pracuje jako nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.

 

https://fb.me/e/7ieIFrMs5