Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Szkolenie doskonalące on-line live na platformie ZOOM

9 październik 2021 r. godz. 19.00 – 20.30

cena: 70 zł

 

ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, studenci, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym.


NR AKREDYTACJI KURATORA OŚWIATY 93/2020

Organizator: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.


PROGRAM:
1. Inspiracje praktyczne dla nauczyciela i odpowiedź w jaki skuteczny sposób realizować :
– treści kształcenia edukacji matematycznej zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
– przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
– praktyczne sposoby wspierania dzieci w uczeniu się matematyki
2. Metody pracy; rewizyty I pomoce dydaktyczne, gry i zabawy wykorzystywane w nauce matematyki
3. Inspiracje i wskazówki: „Jak skutecznie uczyć dziecko matematyki; oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia logicznego”.


OTRZYMASZ:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego z  zakresu „Edukacja matematyczna w przedszkolu. Metody pracy, rekwizyty i pomoce dydaktyczne, gry i zabawy wspierające rozwój dziecka”
 •  zgodny z MEN wydany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytucję Szkoleniową 
 • certyfikat w formie elektronicznej
 • oraz dodatkowe materiały do pobrania

ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP:

 • opłać dostęp do kursu 70 zł
 • wyślij potwierdzenie wpłaty na iskra.edu@gmail.com
 • LUB 
 • Jeśli szkolenie publiczna placówka / pracodawca NIE OPŁACAJ DOSTĘPU,
 • prześlij na nasz adres e-mail dane do wystawienia faktury: nazwę, adres i nip.
 • Fakturę otrzymasz w wersji elektronicznej z odroczonym terminem płatności 7/14 dni
 • W e-mailu podaj dane do wydania certyfikatu:
 • 1. IMIĘ I NAZWISKO
 • 2. DATĘ ORAZ MIEJSCE URODZENIA
 • 3. NUMER TEL.

RACHUNEK DO UISZCZENIA WPŁATY:

ISKRA SP. Z O.O.

13195000012006010159900003

TYTUŁEM:  EDUKACJA MATEMATYCZNA + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

https://fb.me/e/j8qpJkINf