Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto: 

CIAŁO NIE KŁAMIE! 

Świadomą praca z ciałem wspieraj siebie i swoich klientów.
Poznaj skuteczne metody pracy z emocjami, myślami, aby bardziej czuć, rozumieć i  wspierać ludzi (grupy rozwojowe, seniorzy, młodzież i dzieci).

Zapraszam Cię na kurs instruktora choreoterapii, warsztaty i program został poukładany w taki sposób, aby każdy kto go ukończy potrafił budować własne zajęcia w oparciu o gotowe sprawdzone pomysły oraz potrafił konstruować ćwiczenia choreterapeutyczne dostosowane do potrzeb uczestników zajęć w różnych tematach.


 

Oferta jest adresowana dla wszystkich osób poszukujących inspiracji do prowadzenia grup  dziecięcych, młodzieżowych,  dorosłych, osób starszych lub grup rozwojowych, a nawet biznesowych. 


Zdobądź nowe kwalifikacje i kompetencje do pracy z klientami. Zostań instruktorem choreoterapii (terapii ruchem i tańcem) – kurs certyfikowany przez MEN uprawnienia do pracy w oświacie i poza oświatą. 

WZORY DOKUMNETACJI

certyfikat instruktor choreoterapii 2

oraz

wzór INSTRUKTOR CHOREOTERAPII


Cel kursu na instruktora choreoterapii:

  • uzyskanie tytułu instruktora choreoterapii z uprawnieniami do prowadzenia warsztatów, zajęć i spotkań opartych na metodzie choreoterapii z jej narzędziami tj.: pracy z ciałem w ruchu i  tańcu, improwizacji i tańcu intuicyjnym, ćwiczeniami taneczno-ruchowymi w kontekście trenowania umiejętności kluczowych = interpersonalnych (tj.: panowanie nad swoim ciałem i emocjami,  trenowanie uwagi i koncentracji w uważnym i świadomym ruchu, odczytywanie informacji płynących z ciała, obserwacja swoich i drugiej osoby reakcji fizjologicznych oraz odruchach pojawiających się w różnych sytuacjach),  rozwijanie swojej świadomości w oparciu o „tu i teraz” z wykorzystaniem oddechu, a także kształtowania umiejętności zatrzymania potoku myśli poprzez aktywności taneczno-ruchowe i koncentrację na odczuciach płynących z ciała.

  • przygotowanie uczestnika do prowadzenia swoich zajęć jako instruktor choreoterapii

  • wyposażenie przyszłego instruktora w sprawdzone narzędzia terapii ruchem i tańcem: układy taneczno-ruchowe i tańce z różnych zakątków świata oraz autorskie struktury – 50 propozycji, konkretne ćwiczenia i aktywności integracyjno-taneczno-ruchowe wprowadzające do budowania grupy i jej poczucia bezpieczeństwa, umożliwiające w kolejnej części pracę w oparciu o proces grupowy, wprowadzenie i rozwijanie do improwizacji i tańca intuicyjnego, pomysły na bezpieczny masaż manualny oraz z wykorzystaniem rekwizytów

  • doświadczenie przez uczestnika różnorodnych narzędzi w terapii tańcem i ruchem – choreoterapii

  • dostęp do muzyki 

  • Feedback 


Kilka słów o choreoterapii:

Jest jedną z technik arteterapii – terapii poprzez sztukę, wykorzystująca ruch, taniec, rytm i muzykę jako środki pracy terapeutycznej w ramach prowadzenia różnego rodzaju zajęć mających na celu:  trening motoryki; poszerzenie możliwości ruchowych; usuwanie napięcia w ciele; pozytywne wzmocnienie obrazu własnego ciała; wspieranie nowych doświadczeń związanych z ciałem i ruchem; zwiększenie potencjału ekspresji, często ograniczonego lub zablokowanego; relaksacja ciała; odreagowanie napięć psycho-ruchowych; nauka repertuaru nowych gestów/ruchów; odkrywanie swojego potencjału kinetyczno-ruchowego; ćwiczenie koncentracji uwagi; usprawnienie kończyn górnych i dolnych; ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej; uaktywnienie pracy poszczególnych mięśni; usprawnienie kończyn górnych i dolnych.

 


 

Uczestnik w ramach kursu:

– uczestniczy w intensywnym 10 dniowym kursie choreoterapii – terapii tańcem i ruchem przy muzyce,

– pozna ćwiczenia i zadania taneczno-terapeutyczne rozwijające indywidualne predyspozycje trenerskie

– otrzyma zestaw ćwiczeń do pracy z rozwijaniem swojej świadomości ciała

– ma możliwość wymiany informacji i podzielenie się pomysłami muzycznymi do zajęć

– prowadzi swoje zajęcia podczas kursu na grupie uczestników w celu przećwiczenia swoich umiejętności radzenia sobie z grupą i prowadzenia warsztatów

– uczestnik otrzymuje feedback po przeprowadzeniu swoich zajęć – jeśli grupa będzie miała takie życzenie, spotkania będą nagrywane i umieszczane na specjalnie utworzonych dla grupy WhatsAppie


 

PROGRAM RAMOWY:

1. Metodyka prowadzenia zajęć z choreoterapii: założenia, cele, efekty prowadzenia zajęć metodą choreoterapii – terapii tańcem i ruchem; metodyka prowadzenia zajęć, zajęcia wprowadzające do procesu grupowego tj.: integracja grupy, wprowadzanie do terapeutycznego ruchu i tańca

2. Warsztat pracy z grupą – choreoterapia grupowa oraz choreoterapia indywidualna

3. Struktura zajęć z choreoterapii – rozgrzewka, formy muzyczno-ruchowe, improwizacja, praca z ciałem, tańce relaksacyjne, terapeutyczne

4. Metody, techniki, narzędzia w praktyce choreoterapii
– taniec, ruch, rytm, muzyka
– ruch planowany i improwizowany
– zadania rozwijające świadomość ciała
– formy relaksacyjne

5. Tworzenie autorskich planów pracy z grupą
– grupa uczestników i jej potrzeby oraz możliwości jako punkt do planu zajęć
– ocena planu pracy i zajęć
– trening umiejętności społecznych


6. Egzamin 

 

Łączna liczba godzin: 180

Obejmuje zjazdy, pracę własną pomiędzy zjazdami, praktyki. 


Kurs jest rozłożony na 5 zjazdów,  kończy się egzaminem

Godziny zajęć zostaną podane uczestnikom w szczegółach organizacji po rejestracji.


Kurs prowadzi: mgr Sylwia Sawa-Pasternakwłaściciel firmy ISKRA, Dyrektor niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli ISKRA, Prezes zarządu instytucji szkoleniowej ISKRA, pedagog ze specjalnością arteterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, absolwentka podyplomowych studiów: kształcenia muzyczno-ruchowe (choreoterapia, taniec, rytmika)  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, choreoterapeuta, arteterapeuta. Ponad 14 lat prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w specjalistycznych poradniach i świetlicach, aktywizuje seniorów poprzez ruch i taniec, wykładowca akademicki, trener szkoleń. Wulkan inspiracji.

zobacz co robię:  https://www.facebook.com/sylwia.sawa.9/

 

Pomiędzy zjazdami trener będzie w stałym kontakcie z uczestnikami nadzorując pracę własną i praktykę treningu nad samodoskonaleniem w świadomej aktywności taneczno-ruchowej.

 


HARMONOGRAM:

GDAŃSK: 6-7.04.2024;   2-3-4-5.05.2024;   8-9.06.2024;   29-30.06.2024 w trakcie

WARSZAWA: 10-11.08.2024;  7-8.09.2024; 5-6.10.2024;  9-10.11.2024; 30.11-1.12.2024

WROCŁAW:  14-15.09.2024;  12-13.10.2024;  16-17.11.2024; 7-8.12.2024; ostatni zjazd do uzgodnienia  z grupą 

 

cena:  2500 zł – obowiązuje  – do 30.06.2024 r. pod warunkiem wpłaty zaliczki 750 zł

od 1.07.2024 cena kursu wyniesie 3500 zł

po rejestracji otrzymasz informację o możliwości rozłożenia płatności na raty!

 


Organizator: Akredytowana Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.

DECYZJA O PRZYZNAJU AKREDYTACJI NA 5 LAT (3) (1)

DECYZJA STR 2 (4) (1)


Uczestnik otrzyma:
–  zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu Instruktor Choreoterapii z tytułem oraz uprawnieniami do prowadzenia zajęć
(wydany zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045).

– oraz  certyfikat od instytucji szkoleniowej ISKRA SP. Z O. O.


Materiały szkoleniowe będą przekazywane w formie zdalnej oraz na utworzonej grupie WhatsUp.

  • PODISAMY ISO – JESTEŚMY W TRAKCIE WPISU DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

 

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Payment
Submit
Sending
wideo-relacje:
https://www.youtube.com/watch?v=M4bnoQcLlsA
https://youtu.be/-r4duFfuld0
https://youtu.be/MICtHzQV7T4
https://www.youtube.com/watch?v=PCXtble8JVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T5uJGjJKXwY
https://fb.me/e/1emJ6qKgY
https://fb.me/e/1f7dkKkqj