Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Kurs kierowników wypoczynku:

 • daje uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku

 • kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności

 • kursant otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z MEN

 • zaświadczenie upoważnia do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży (zaświadczenie wydane jest na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)).

 • wymiar: 10 h


Organizator: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP.  Z O. O.

DECYZJA O PRZYZNAJU AKREDYTACJI NA 5 LAT (3) (1)

DECYZJA STR 2 (4) (1)

 


Forma mieszana:  on-line + stacjonarnie w całej Polsce – termin zajęć praktycznych dostosowujemy do kursantów

Zapisz się, aby rozpocząć kurs


Uczestnikiem kursu mogą być osoby które:

nie były karane

ukończyły 18 lat

posiadają wykształcenie co najmniej średnie

 • (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie)

posiadają co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi i młodzieżą


 

PROGRAM:

 1. Planowanie pracy wychowawczej.

 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.

 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące).


cena: 199 zł

PO ZAREJESTROWANIU SIĘ I OPŁACENIU KURSU

UCZESTNIK OTRZYMUJE DOSTĘP DO KURSU W FORMIE E-LEARNING


 

OPCJE PŁATNOŚCI:

A. JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ:

1. Faktura odroczona dla placówek oświatowych 14 dni przelew-prześlij dane pracodawcy na iskra.edu@gmail.com

2. Faktura imienna dla nauczycieli jest wydawana po zaksięgowaniu płatności,

opłać kurs, aby otrzymać fakturę:

ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

ul. T. Zana 43, lok. 2.1., 20-601 Lublin

85 1140 2004 0000 3402 8466 9581

TYTUŁEM: KIEROWNIK WYPOCZY KU  + nazwisko uczestnika

lub

B. STUDENCIE/ UDZIAŁ PRYWATNY

PRYWATNE FIRMY LUB OSOBY PRYWATNE:

ISKRA SP. Z O. O.

ul. T. Zana 43, lok. 2.1., 20-601 Lublin

56 1140 2004 0000 3702 8214 0584

TYTUŁEM: KIEROWNIK WYPOCZYNKU  + nazwisko uczestnika


Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Payment
Submit
Sending