Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany zgodnie z art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz.452).

WYMAGANIA:
ukończone 18 lat,
minimum średnie wykształcenie (należy dostarczyć ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu – np. legitymacji studenckiej),
predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
odpowiednie warunki zdrowotne.

 

CENA: 250 zł 


Forma mieszana:  on-line + stacjonarnie w całej Polsce

(22.06.2024 Lublin, 29.06.2024- Warszawa, lipiec, sierpień)

Zapisz się, aby rozpocząć kurs

– termin zajęć praktycznych dostosowujemy do kursantów


PRZEBIEG KURSU:

1. Po przesłaniu danych do zaświadczenia (imię, nazwisko, data oraz miejsce urodzenia) i dokonaniu płatności – na dole strony info

2. uczestnik otrzymuje dostęp do kursu tj. wykładów, ćwiczeń praktycznych, materiałów do pobrania.

3. od 4 do 7 dni roboczych od przekazania dostępu uczestnikowi

odbywa się egzamin w formie testu pisemnego on-line/stacjonarnie

4. uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku zgodnie z wytycznymi  MEN z uprawnieniami do pracy na wszystkich formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 


PROGRAM:

l.p

Temat

Liczba godzin

Formy realizacji

 

 

 

 

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) koordynacyjna rola władz oświatowych

2) obowiązujące przepisy

 

2

 

Wykład

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 

2

 

Wykład                     i zajęcia praktyczne

2

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1) rada wychowawców

2) grupa jako zespół wychowawczy

3) organizacja i rozkład dnia

4) regulamin uczestnika wypoczynku

 

2

 

Wykład                     i zajęcia praktyczne

3

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1) opracowanie planu wychowawczego grupy

2) dokumentacja wychowawcy

3) obowiązki wychowawcy grupy

4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

 

4

 

Wykład                      i zajęcia praktyczne

4.

Ruch i rekreacja:

1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

2) metody nauki technik pływania

 

1

 

Wykład

3) gry i zabawy ruchowe

4) gry zespołowe

5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 

 

 

4

 

 

Zajęcia praktyczne

5.

Turystyka i krajoznawstwo:

1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

2) organizacja wycieczek

3) organizacja biwaków

4) gry terenowe

 

 

 

 

4

 

 

Wykład                   i zajęcia praktyczne

6

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych

2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia

4) prowadzenie kroniki

5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

6) gry i zabawy świetlicowe

7) konkursy, wystawy, dyskusje

8) śpiew, muzyka, plastyka itp.

 

 

 

 

5

 

 

Wykład i zajęcia praktyczne

7

Zajęcia praktyczno-techniczne:

1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych

3) prace dekoracyjne i zdobnicze

4) indywidualne zainteresowania uczestników

5) rozwój zainteresowań uczestników

 

 

 

2

 

 

Wykład                    i zajęcia praktyczne

8.

Prace społecznie użyteczne:

1) cele i zadania prac społecznie użytecznych

2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

3) prace w zakresie samoobsługi

4) prace na rzecz miejsca wypoczynku

5) prace na rzecz środowiska

2

Wykład                     i zajęcia praktyczne

 

 

 

 

 

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania

w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz

wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

4

Wykład i zajęcia praktyczne

3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania

pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów

resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4

Wykład i zajęcia praktyczne

 

10.

                                                                                           RAZEM         36  godzin

W tym:

25 godzin – Wykład i zajęcia praktyczne

3 godzin – Wykład

8 godzin  – Zajęcia praktyczne

 

 

ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP DO KURSU

KROK I. Wyślij zgłoszenie na iskra.edu@gmail.com lub uzupełnij formularz na dole strony

KROK II. W e-mailu podaj dane do zaświadczenia/certyfikatu  tj. imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, a także nr. tel. do kontaktu

KROK III.

OPCJE PŁATNOŚCI

A. JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ:

1. Faktura odroczona dla placówek oświatowych 14 dni przelew

2. Faktura imienna dla nauczycieli po zaksięgowaniu płatności

ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

ul. T. Zana 43 lok 2.1, 20-601Lublin

85 1140 2004 0000 3402 8466 9581

TYTUŁEM: WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU + nazwisko uczestnika

 

B. PRYWATNE FIRMY LUB OSOBY PRYWATNE:

ISKRA SP. Z O. O.
56 1140 2004 0000 3702 8214 0584

TYTUŁEM: WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU + nazwisko uczestnika

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Payment
Submit
Sending

 

https://fb.me/e/4mG0ubnuM

https://fb.me/e/1TsqhJICeY